V návaznosti na skutečnost, že OSD dlouhodobě vykazuje stránky špatného a nekorektního přístupu k zaměstnancům svazu, poškozuje jejich dobrá jména a osočuje je, zveřejňuje informace o zdravotním stavu rodinných příslušníků a pod. 

Distancuje se naše 1.Základní odborová organizace LP od OSD jakožto celku.

Statutární zástupci dlouhodobě pokřivují fakta bez jakého důkazu, který by byl spolu s nařčeními doložen.

 

Na základě těchto skutečností zvážíme setrvání pod tímto svazem, který se dlouhodobě potýká s výrazným poklesem členské základny a nedělá nic aby takový stav zvrátil.

Našim cílem je , aby práva všech byla zachována a ctěna důstojnost osob, nebudeme nadále přihlížet jak amatérsky a neprofesionálně si OSD počíná.