Ve shodě se zaměstnavatelem Letiště Praha a.s., bude dnes zahájeno vyjednávání o mzdách pro rok 2023.

Naším cílem je navýšení základních mezd a příplatků. Tématem pro jednání bude i výše a možnost výplaty mimořádné mzdy (tzv.13 mzdy) za měsíc listopad 2022. To znamená, že by byl připsán na účet našich zaměstnanců 12.12.2022.

 

Budeme vás i nadále průběžně seznamovat s výsledky jednání.

 

Jsme připraveni jako 1. ZOO LP OSPLD vyvinout veškerý možný tlak k dosažení dohody, ale je možné že bude třeba i spolupráce a podpora zaměstnanců!!!

 

Je však třeba připomenout, že naším cílem je udržení zaměstnanosti a i navýšení zaměstnanců pro příští rok a to i s ohledem, že struktura cestujících na našem letišti . Letiště se stává více turistickým, což znamená nejisté výhledy do budoucnosti i když prozatím veškeré ukazatele hovoří o nárustu PAX pro příští roky.

 

Za 1.ZOO LP OSPLD

Marek Sedlák