1. 7. 2020

Ženeva - Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) zveřejnilo průzkum veřejného mínění, který prokázal ochotu cestovat i přes obavy z rizika COVID-19. 

 

Cestovatelé identifikovali své tři hlavní rizika takto:

Na letišti

 1. Být v přeplněném autobusu na cestě k letadlu (59%)
 2. Ve frontě při check-in, hraniční kontrole nebo nástupu do letadla (42%)
 3. Využívání toalet na letišti / toalety (38%)

 

Na palubě letadla

 1. Sedící vedle někoho, kdo by mohl být infikován (65%)
 2. Využití toalet / WC (42%)
 3. Vdechování vzduchu v letadle (37%)

Samotní cestující projevili ochotu akceptovat opatření při zajišťování bezpečného létání:

 • Opakované kontroly teploty (43%)
 • Nosit masku během cestování (42%)
 • Online odbavení pro minimalizaci interakcí na letišti (40%)
 • Zkouška COVID-19 před cestou (39%)
 • Dezinfikování jejich prostoru k sezení (38%).

 

 Cestující většinově souhlasili (85%) s praktickými ochrannými opatřeními, která zavádějí vlády a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Patří mezi ně maska, zavedení bezkontaktní technologie v cestovních procesech a screeningová opatření. To je zřejmě ta správná cesta k obnovení důvěry v cestování. Ale bude to nějakou dobu trvat. Aby bylo dosaženo maximálního účinku, je zásadní, aby vlády a letiště a letecké společnosti zaváděly tato opatření globálně.

Největší obavy zákazníků na palubě zahrnují:

 1. Značné riziko nákazy vzdušným přenosem mezi cestujícími  
 2. Realita: Kvalita vzduchu v moderních letadlech je ve skutečnosti mnohem lepší než většina ostatních uzavřených prostředí. Vyměňuje se čerstvým vzduchem každé 2-3 minuty, zatímco vzduch ve většině kancelářských budov je vyměňován 2-3krát za hodinu. Kromě toho používané filtry zachycují více než 99,999% choroboplodných zárodků, včetně COVID-19.
 3. Není možné sociální distancování mezi cestujícími 
 4. Realita: Proud vzduchu v kabině jde vždy od stropu k podlaze. To omezuje možné šíření virů nebo choroboplodných zárodků mezi řadami. Existuje několik dalších přirozených překážek přenosu viru na palubě, včetně orientace cestujících vpřed (omezující vzájemné působení osob), opěradla sedadla, která omezují přenos z řady do řady, a omezený pohyb cestujících. Pro další snížení možnosti nákazy je doporučeno nosit masku (nebo pokrývku obličeje) Z tohoto důvodu nejsou na palubě letadla vyžadována sociální distanční opatření.

Žádné rychlé řešení na obzoru není

Zatímco téměř polovina dotázaných (45%) uvedla, že se vrátí na cestu během několika měsíců po odeznění pandemie, jedná se o významný pokles oproti 61% zaznamenaným v dubnovém průzkumu. Výsledky průzkumu celkově ukazují, že lidé neztratili chuť cestovat, ale existují překážky pro návrat k předkrizovým úrovním cestování:

 • Většina dotazovaných cestujících se plánuje vrátit co nejdříve po odeznění pandemie na cestu za rodinou a přáteli (57%), na dovolenou (56%) nebo na podnikání (55%).
 • 66% však uvedlo, že v postpandemickém světě budou méně cestovat pro volný čas.
 • A 64% uvedlo, že odloží cestování, dokud se nezlepší ekonomické faktory (osobní a širší).
 • Cestující nám tak říkají, že to bude nějakou dobu trvat, než se vrátí ke svým starým cestovním zvyklostem. Mnoho leteckých společností očekává, že se poptávka i přes začínající pomocná opatření, jako je úleva od pravidel o používání slotů pro okamžité použití, snížení daní nebo opatření na snížení nákladů, vrátí na úroveň 2019 až do roku 2023 nebo 2024.