(Ochranná opatření letišť, leteckých společností a cestujících)

 

Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA) hlásí, že denní lety celosvětově v květnu vzrostly o 30 procent v porovnání s dubnem, což naznačuje, že se letecká doprava odrazila ode dna.

Je ovšem potřeba si uvědomit, že nárůst vychází z historicky minimálních provozů zaznamenaných v letošním dubnu, kdy se letecká doprava snížila o 94,3 procenta ve srovnání s dubnem 2019.

"Duben byl leteckou katastrofou, protože se letecký provoz téměř úplně zastavil," řekl Alexandre de Juniac, generální ředitel IATA. "Ale duben může také představovat vrchol krize a teď už to bude jen lépe“.

Tak že i my buďme optimisté a věřme, že se situace bude pozitivně vyvíjet.

Nicméně budeme muset při cestování snášet některá bezpečnostně zdravotní opatření, které nám na COVID-19 nedají jen tak zapomenout.

 Rada letišť International World a Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu totiž vydaly společný dokument nazvaný „Bezpečně restartující letectví - společný přístup ACI a IATA“, v němž se vlády vyzývají, aby zajistili nutná opatření pro bezpečnost letišť a cestujících na ochranu před COVID-19 “

Biosecurity pro leteckou dopravu:

Plán pro opětovné spuštění letectví aneb co nás čeká jako zaměstnance a cestující

Mezi hlavní body plánu patří:

Před letem IATA předpokládá, že vlády musí před cestováním shromažďovat údaje o cestujících, včetně zdravotních informací, čehož by mělo být dosaženo pomocí osvědčených kanálů, jako jsou kanály používané pro eVisa nebo programy elektronických cestovních povolení.

Na letišti odletu, IATA požaduje několik stupňů ochranných opatření:

• Přístup  do budovy terminálu by měl být povolen pouze pro pracovníky leteckých společnostní, zaměstnancům letiště a cestujícím (s výjimkami pro osoby doprovázejí cestující se zdravotním postižením nebo nezletilé osoby bez doprovodu)

• Měření tělesné teploty cestujícím  vyškolenými zaměstnanci na vstupních místech do budovy terminálu

• Dodržování fyzické vzdálenosti mezi osobami všemi cestujícími mezi procesy, včetně správy front

Použití obličejových roušek pro cestující a zaměstnance v souladu s místními předpisy.

• Možnosti samoobsluhy pro odbavení používané cestujícími v co největší míře ke snížení počtu kontaktních bodů a front. To zahrnuje dálkové odbavení (elektronické / domácí tištěné palubní vstupenky), automatické kapky sáčků (u domácích tištěných štítků s taškami) a vlastní stravování.

• Čištění a dezinfekce oblastí s vysokým dotykem v souladu s místními předpisy. To zahrnuje širokou dostupnost dezinfekčních prostředků na ruce.

Během letu IATA předpokládá několik stupňů ochranných opatření:

• Roušky pro všechny cestující a nechirurgické masky pro posádku

• Zjednodušená kabinová služba a předbalené stravování za účelem snížení interakce mezi cestujícími a posádkou

• Snížení shlukování  cestujících v kabině, například zákazem front pro umývárny.

• Zdokonalené a častější hloubkové čištění  kabiny Na příletovém letišti obsahuje cestovní mapa několik vrstev ochranných opatření:

• Teplotní kontrola vyškolenými vládními pracovníky, pokud to vyžadují úřady

• Automatizované postupy pro celní a hraniční kontrolu, včetně využití mobilních aplikací a biometrických technologií (které již prokázaly některé vlády)

• Zrychlené odbavení zavazadel s cílem umožnit sociální distancování omezením přetížení a řazení do fronty

 Očekává se, že vlády budou vyžadovat prohlášení o zdravotní nezávadnosti a robustní trasování kontaktů pro zamezení rizik importovaných řetězců přenosu.

 

Šťastnou cestu