Jak jsem vám zde psal koncem minulého měsíce, vedení letiště nám 30. března oznámilo, že po zhodnocení stávající situace bude nutné razantně snížit počet zaměstnanců. Propouštění se mělo týkat až 1000 z nás. První fáze výpovědí měla být zahájena již 1. 4. 2020. 

 

Díky naší rychlé reakci se uskutečnilo hned druhý den společné jednání LP s nejvyššími orgány ČMKOS a OSD, díky kterému se vedení LP rozhodlo pozdržet a přehodnotit své původní rozhodnutí. Jak co do počtu tak i termínově podle vývoje situace.

 

Uplynul měsíc a je zřejmé, že i díky celosvětovým katastrofickým prognózám dlouhodobého propadu letecké dopravy, je stávající stav počtu zaměstnanců již pro LP neudržitelný a tedy částečně nadbytečný. Podle IATA a dalších prognostiků, bude propad letecké dopravy v Evropě do konce roku minimálně o 46%, a to jen v případě, že krize skončí do konce června. Pro LP to znamená propad v optimistickém případě na 10 mil PAX do konce roku. 

 

Vedení LP nám předložilo seznam profesí, kterých se to bude týkat a harmonogram propouštění. Zohlednilo některé naše požadavky a hlavně podstatně snížilo počet propouštěných z původně 1000 na 430, a to pouze v profesích, které jsou v souvislosti s „oklešťeným“ provozem nadbytečnými, či jinou formou zaměstnaneckého poměru (práce na dohodu, zkušební doba apod.) 

 

I když si plně uvědomuji, co to pro mnohé z těch co nás opustí, znamená, jak pro ně samotné, či jejich rodiny, tak na stranu druhou, se díky odborům podařilo uchránit zaměstnání pro 570 zaměstnanců.

Marek Sedlák Předseda