Vážené kolegyně, vážení kolegové

 

Dne, 25. 11. 2019 byla definitivně podepsána vedením LP, a.s. a odborovými organizacemi finální Kolektivní smlouva na rok 2020. Její celý text bude k nahlédnutí na intranetu.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří nás po celou dobu kolektivního vyjednávání podporovali, ať již na našich sociálních sítích, tak i osobně. Podporu jsme skutečně potřebovali, protože jednání byla o dost složitější a náročnější než v minulosti.

To, čeho jsme docílili, není samozřejmě „jen“ zásluhou odborových „vyjednávačů“. Je to hlavně zásluhou všech našich zaměstnanců, kteří se svojí odpovědnou a mnohdy i vyčerpávající prací přičinili za to, že letiště dosáhlo tak dobrých výsledků.

Děkuji i těm, kteří již pochopili, že jen slovní podpora odborům nestačí a rozhodli se podpořit odbory svým členstvím. A nebylo jich málo. Platilo a platí, že v jednotě je síla.

 

Za výbor 1. Základní odborové organizace LP

Marek Sedlák