Nehoda, či jiná „pohroma“ zaviněná zaměstnancem v areálu nebo na pracovišti zaměstnavatele? Stane se, nikdo není neomylný, občas prostě „den blbec“. Nedávno jsme řešili nehodu jednoho nejmenovaného kolegy, který z neopatrnosti způsobil zaměstnavateli škodu. Zasedala škodní komise a ta rozhodla, že zaměstnanec musí škodu ve výši několika tisíc uhradit.

Kolega se obrátil na naši odborovou organizaci s žádostí o pomoc. Lehce se řekne, hůře udělá. Odbory nejsou všemocné, a v tomto případně jsme nedohledali žádné „polehčující okolnosti“. Tak jsme to od dotyčného schytali. A rozhodl se vystoupit z odborů. To je ovšem jeho právo.

Nicméně s tím, že mu odbory nepomohli, neměl pravdu. Již několik let tomu zpět odbory vymohli na zaměstnavateli, v rámci kolektivního vyjednávání, příspěvek všem zaměstnancům na pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli. Kdyby ho měl kolega zařízené, nemusel hradit škodu a mohl dále využívat výhody, příslušející členům odborů.

Pokud pojištění ještě nemáte, ve vlastním zájmu tak prosím učiňte. Níže článek z Kolektivní smlouvy

 

Marek Sedlák

Předseda výboru 1. Základní odborové organizace